Tết năm nào cũng đọc fb thấy tin đi chơi bị chặt đẹp

Tết năm nào cũng đọc fb thấy tin đi chơi bị chặt đẹp. Ừa thì tết mà, người ta mua nguyên liệu giá cao, ai cũng nghỉ nên nhân viên không có người ta bỏ chơi bời lao đầu vào xào nấu, lại phải phục vụ lượng khách đông mệt mỏi, đó là chưa kể có những nơi dịch vụ sống được mỗi mùa lễ tết còn cả năm so mỏ nên phải tận thu bù chi để mà tồn tại. Vui thì ăn xài hểu hảo đi, vui vẻ, bo thêm. Không vui thì ăn ít lại, hỏi giá trước hoặc mang theo hàng quà mà tự dùng vậy.
Lại nghe ba cái tin tắm biển chết cả chùm. Thì đông đúc nên khinh nhờn, cứ tưởng biển êm lại có lắm người nên không sao. Nên nhớ biển có chỗ nông chỗ sâu, có cơn sóng hiền sóng dữ, có cái viền nước nơi hai con sóng giao nhau hút nước ra xa, biết thì tránh, thấy cắm cờ đen đừng nhào vô. Ai chết thì chết một mình nhưng tết thì vô tình mà nhào vô cứu thế là chết chùm oan uổng đó thôi.
Lại nghe tai nạn giao thông. Đường đông xe lắm uống nhiều, tự mình tiết chế, lái xe sát lề, giảm bớt tốc độ. Nhiều khi đang đi đàng hoàng ai biết đứa loạng choạng nó đâm ngang rồi té cả nùi và xe to nó ủn tới thì khốn nạn cả dề.
Tết lại nghe đập lộn. Thì đàn đúm uống say bí tỉ, có đứa hùa bạn nối chưa thân chưa hiểu lại không giữ miệng giữ mồm thì sinh ra bắt bẻ kèn cựa nạt nộ nhau, sẵn máu toàn bia nên nóng nảy hừng hực thế là lao vào nhau mà choảng, có cây cũng nện có dao cũng đâm nên chi chết cả bầy loạn cả tình thâm hậu (môn).
Tết khép bớt hàng lại cho thơm, nếu muốn banh ra thì nên chọn chỗ chọn người mới được sướng, không thôi vừa thúi hẻo có khi lại mang bầu ngoài ý muốn… ?
See Translation

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *