QUAN SAN PHỐ phố anh tuổi nhỏ là phố Hội An phố đời dong ruổi là phố quan san còn chưa qua hết Hội An một thời làm sao đi hết đường xa phố người anh ở phố này thương về phố nọ mới chục năm rồi còn nguyên vết nhớ là con dao cắt sâu giữa tấm lòng sấm rền chớp giật rách nỗi hoài hương sợ chi lời nguyền thân vô địa táng mà phố không em cũng tìm thục mạng HOÀNG LỘC

QUAN SAN PHỐ
phố anh tuổi nhỏ
là phố Hội An
phố đời dong ruổi
là phố quan san
còn chưa qua hết
Hội An một thời
làm sao đi hết
đường xa phố người
anh ở phố này
thương về phố nọ
mới chục năm rồi
còn nguyên vết nhớ
là con dao cắt
sâu giữa tấm lòng
sấm rền chớp giật
rách nỗi hoài hương
sợ chi lời nguyền
thân vô địa táng
mà phố không em
cũng tìm thục mạng
HOÀNG LỘC

22 bình luận về “QUAN SAN PHỐ phố anh tuổi nhỏ là phố Hội An phố đời dong ruổi là phố quan san còn chưa qua hết Hội An một thời làm sao đi hết đường xa phố người anh ở phố này thương về phố nọ mới chục năm rồi còn nguyên vết nhớ là con dao cắt sâu giữa tấm lòng sấm rền chớp giật rách nỗi hoài hương sợ chi lời nguyền thân vô địa táng mà phố không em cũng tìm thục mạng HOÀNG LỘC”

  1. Hoang Loc tôi muốn qua lắm nhưng sợ không gặp được bạn hiền , đủ loài hoa vây quanh bạn , làm sao tôi chen vào , muốn vào gặp bạn không bị lổ đầu sứt tráng , thì cũng bị cảnh sát cùm

  2. Phố mà không em Phố buồn biết mấy Phố anh phố giàPhố em phố trẻ… “Sấm rền chớp giật rách nổi hoài hương”. Từ ngữ răng mà nghe khủng khiếp rứa. Nhớ em, nhớ cố hương chịu hổng nổi hỉ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *