Công pháp quốc tế là một trong những điểm tựa then chốt của mỗi quốc gia hiện đại

Công pháp quốc tế là một trong những điểm tựa then chốt của mỗi quốc gia hiện đại. Dựa vào đó, các quốc gia có thể tìm kiếm được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, sự phân xử của các tòa án quốc tế, và nhờ đó có thể giữ vững được chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Muốn dựa vào công pháp quốc tế, trước hết, mỗi quốc gia đều phải tự mình tuân thủ các công pháp đó, trên những vấn đề cơ bản: tự do, dân chủ, nhân quyền, minh bạch, và tôn trọng chủ quyền của các quốc gia khác. Trong vấn đề chống sự xâm lăng của Trung cộng, Việt Nam hoàn toàn có thể dựa vào hệ thống công pháp quốc tế. Nhưng để có được kết quả như mong đợi, Việt Nam cần phải chứng tỏ thành ý của mình xung quanh 5 vấn đề cơ bản trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *