Đồng chí Vũ Kỳ “Tôi nhớ lại buổi chiều mùa thu ấy…”

L.S.T. Hơn 20 năm được vinh dự làm người thư ký trung thành và tận tụy của Bác Hồ, đồng chí Vũ Kỳ là một kho tư liệu phong phú và sinh động về cuộc đời của Bác. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh... Read More | Share it now!